Indsamlede batterier pr. type og indsamlingskanal, 2020
Kategori Kommunal indsamling Kollektiv indsamling Producent indsamling Total
Bærbare batterier 2.535 112 8 2.655
Bil batterier 0 5.535 2.792 8.327
Industri batterier 0 3.907 1.140 5.047
TOTAL 2.535 9.554 3.940 16.029
NØGLETAL INFO
TRYK for at se kommunernes indsamlede mængder
bærbare batterier pr. indbygger og pr. kommune.

Bærbare batterier, udvikling i indsamlet mængde 2011-2020

NØGLETAL INFO

Bilbatterier, udvikling i indsamlet mængde 2011-2020

Industribatterier, udvikling i indsamlet mængde 2011-2020

Sidst redigeret: 22. september 2021
DPA-System  |  Vesterbrogade 6D,4.  |  DK-1620 København V  |  Tel: (+45) 3915 5161  |  EAN:5790002305924  |  info@dpa-system.dk  | CVR: 29028842