Behandlingsform for WEEE og effektivitetsprocenter for 2020
Kategori / Ton Sendt til behandling Gen-brugt Genan-vendt For-brændt Rest GENANV. % NYTTIG %
1. Udstyr til temperaturudveksling 15.169 943 11.395 2.642 189 81 99
2. Skærme og monitorer 7.000 146 6.314 426 114 92 98
3. Lyskilder 785 0 678 6 101 86 87
4. Stort udstyr 33.911 433 27.546 3.825 2.107 83 94
5. Småt udstyr 16.818 62 14.543 1.750 463 87 97
6. Småt it- og telekommunikationsudstyr 4.807 11 4.286 402 108 89 98
7. Fotovoltaiske paneler 16 0 16 0 0 100 100
TOTAL 78.506 1.595 64.778 9.051 3.082
NØGLETAL INFO
Sidst redigeret: 09. juli 2021
DPA-System  |  Vesterbrogade 6D,4.  |  DK-1620 København V  |  Tel: (+45) 3915 5161  |  EAN:5790002305924  |  info@dpa-system.dk  | CVR: 29028842