Andre aktører

Udover producenter og importører og myndigheder er der en lang række andre aktører som af forskellige grunde er involveret i producentansvaret.

Kollektive producentordninger Kollektive ordninger er virksomheder som tilbyder at varetage nogle af de administrative opgaver forbundet med producentansvaret på vegne af producenten.
Revisorer: Alle producenter som markedsfører elektrisk udstyr skal i forbindelse med deres årlige mængdeindberetning fremsende en revisorerklæring, som attesterer de markedsførte mængder.
Håndterings-virksomheder: Når det elektriske udstyr bliver til elskrot skal dette indsamles og miljøbehandles med henblik på genanvendelse. Denne opgave skal varetages af miljøgodkendte transportører og genvindingsvirksomheder.
Forhandlere og distributører: Forhandlere og distributører af elektrisk udstyr behøver ikke nødvendigvis at have producentansvar, men disse kan have nogle forpligtelser både i salgs- og tilbagetagningsøjemed.
Brugere: Brugere såvel private som erhvervsvirksomheder - kan med deres håndtering af skrottet være med til at sørge for, at formålet med producentansvaret nås.
WEEE-registre i EU: Da WEEE-lovgivningen er implementeret i hele EU findes der tilsvarende producentansvarsregistre i alle EU landene. Der er også oprettet et netværk blandt disse registre, benævnt EWRN (European WEEE Registers Network)

På disse sider kan du finde uddybende information om og links til disse aktørgrupper.

Sidst redigeret: 08. januar 2015
DPA-System  |  Vesterbrogade 6D,4.  |  DK-1620 København V  |  Tel: (+45) 3915 5161  |  EAN:5790002305924  |  info@dpa-system.dk  | CVR: 29028842