Brugere

Brugere - såvel private forbrugere som erhvervsvirksomheder - kan være med til at sørge for, at reglerne for håndtering af elektrisk udstyr overholdes. Primært kan forbrugerne sørge for altid at anvende de etablerede indsamlingsordninger.

Hvornår har en virksomhed påtaget sig producentansvar for produktet?

Som forbruger kan man selv undersøge, om en producent/importør har påtaget sig det lovpligtige producentansvar for et givent elektrisk produkt. Dermed kan man få vished for, at det udtjente udstyr indsamles og oparbejdes miljømæssigt forsvarligt. Samtidig kan man overveje, om det brugte udstyr kan repareres eller doneres bort.

Forbrugeren kan undersøge om en given virksomhed har påtaget sig sit producentansvar ved at se, om virksomheden findes i producentregistret. Brug da linket i højre kolonne.

DPA-System opdeler forbrugere i private og professionelle i hhv. husholdninger og erhverv, da elskrottet fra disse to grupper følger forskellige affaldsstrømme.

 

Sidst redigeret: 01. oktober 2018
DPA-System  |  Vesterbrogade 6D,4.  |  DK-1620 København V  |  Tel: (+45) 3915 5161  |  EAN:5790002305924  |  info@dpa-system.dk  | CVR: 29028842