Erhvervsvirksomheder som brugere

Det er ikke lovligt at markedsføre elektrisk udstyr, som ingen producent/importør har taget producentansvaret for.

Som forbruger indenfor erhverv kan man selv undersøge, om en producent/importør har taget det lovpligtige producentansvar for et givent elektrisk produkt. Dels skal man se efter den lovpligtige mærkning med den overkrydsede skraldespand, dels kan man, i søgefeltet i øverste højre hjørne, søge på mærke eller virksomhedsnavn i det nationale producentregister.

Hvordan kan erhvervsvirksomheder mindske mængden af elskrot?

Erhvervsvirksomheder kan bidrage til at mindske mængden af elektrisk og elektronisk skrot ved at:

  • købe færre produkter
  • købe produkter med længere levetid, dvs. produkter der kan opgraderes og repareres
  • foretage mindre hyppige udskiftninger, hvis udstyret fortsat er funktionsdygtigt

Virksomheder kan vælge at købe miljøvenlige produkter fx uden bromerede flammehæmmere.

Hvordan skiller erhvervsvirksomheder (slutbrugere) sig af med gamle el produkter?

Erhvervsvirksomheder med større mængder husholdningslignende elskrot, som kommunen ikke er forpligtet at modtage, kan i stedet aflevere dette direkte til de kollektive ordningers pladser. Adgangen til disse pladser skal ske efter aftale med den kollektive ordning.

Se oversigt over de kollektive ordningers regionale modtagepladser, deres geografiske placering, samt producentordningernes kontaktinformationer i linket til højre.

Sidst redigeret: 22. maj 2018

Mere information

Den overkrydsede skraldespand - piktogram til mærkning af produkter.

 

Mærkning af elektrisk udstyr

Pladser til aflevering af større mængder elskrot fra erhverv (Se Tildelingsdokument s. 11-12) 

DPA-System  |  Vesterbrogade 6D,4.  |  DK-1620 København V  |  Tel: (+45) 3915 5161  |  EAN:5790002305924  |  info@dpa-system.dk  | CVR: 29028842