Forhandlere og distributører

Det er ikke lovligt for distributører og forhandlere at købe elektrisk udstyr af producenter/importører, der ikke har påtaget sig producentansvaret for udstyret i Danmark, herunder registreret sig hos DPA-System.

Det er muligt at kontrollere, om en forhandler har registreret sig for producentansvar ved at spørge virksomheden eller se om de har registreret sig i producentansvarsregistret hos DPA-System.

Bemærk: Forhandlere og distributører har pligt til at sikre, at køber modtager en række informationer, herunder om hvor bruger skal aflevere det udtjente udstyr.

Tilbagetagelse af udtjent elektrisk udstyr

Det er virksomhederne med producentansvar som har tilbagetagningspligten for elskrot. For elektrisk udstyr designet til erhvervsmæssig brug, kan virksomheden med producentansvar aftale med køber, at køber selv står for skrothåndteringsforpligtelsen og eventuelle omkostninger herved (såkaldt ansvarsoverdragelse af skrothåndteringspligten).

Detailhandlere, elinstallatører, distributører og andre forhandlere af elektrisk udstyr har ret men ikke pligt til at tilbagetage udtjent elektrisk udstyr.

Der er forskellige muligheder og regler for, hvor distributører og forhandlere kan aflevere udtjent elektrisk udstyr:

Udtjent elektrisk husholdningsudstyr

  • Kan afleveres til kommunale indsamlingsordninger, typisk genbrugspladser. (Hvis mængden bliver for stor, kan kommunen afvise at modtage det på genbrugspladsen. Forhandleren må da indgå en aftale med en af de kollektive ordninger om at disse afhenter det hos forhandleren, eller at den kollektive ordning anviser et sted hvor skrottet skal afleveres.)
  • Kan afleveres direkte til producenten eller dennes kollektive ordning(er).

Det er ikke lovligt at aflevere elskrot af husholdningslignende udstyr andre steder end de to ovenfor beskrevne.

Udtjent elektrisk erhvervs udstyr

Kan afleveres direkte til producenten eller dennes kollektive ordning(er) (Såfremt køber af erhvervsudstyr har aftalt med producenten, at køber selv har skrothåndteringsforpligtelsen, er producenten ikke længere pligtig til at tilbagetage og behandle dette udstyr).

  • Kan afleveres til en miljøgodkendt genvindingsvirksomhed, som kommunen anviser.
  • Kan afleveres til en miljøgodkendt genvindingsvirksomhed, som virksomheden selv har identificeret.
Sidst redigeret: 22. september 2017
DPA-System  |  Vesterbrogade 6D,4.  |  DK-1620 København V  |  Tel: (+45) 3915 5161  |  EAN:5790002305924  |  info@dpa-system.dk  | CVR: 29028842