Konsulenter og andre service leverandører.

Ifølge WEEE direktivet, og den danske bekendtgørelse, er det kun en begrænset kreds af aktører, der har retmæssig adgang til at agere og registrere informationer på producenters vegne i producentansvarsregistret i Danmark.

Retmæssig adgang til registret

Der er tre typer af aktører, der kan få begrænset eller fuld adgang til registret:

  1. Producenten/importøren.
  2. En bemyndiget repræsentant.
  3. En kollektiv ordning.

Dertil kan der tilknyttes adgang for revisor til aflæggelse af revisorerklæring for den enkelte producent.

Andre adgange er producentens ansvar.

Sidst redigeret: 06. juli 2020

Mere information:

Producentordninger

DPA-System  |  Vesterbrogade 6D,4.  |  DK-1620 København V  |  Tel: (+45) 3915 5161  |  EAN:5790002305924  |  info@dpa-system.dk  | CVR: 29028842