Revisorer

Hvert år i perioden 1. januar - 31. marts skal producenter og importører med producentansvar indberette deres markedsførte mængder for det foregående kalenderår.

Som udgangspunkt er producenten forpligtet til at indlevere revisor- /ledelseserklæring for alle de år der indberettes til producentregistret, også selv om der indberettes en nulmængde.

Revisorerklæring

For de markedsførte mængder skal de indberettede mængder under visse forudsætninger ledsages af en revisorerklæring til DPA-System.

Tidsfristen for aflevering af revisorerklæring er 31. maj, med mindre virksomheden opererer med forskudt regnskabsår. 

Ledelseserklæring

Virksomheder er fritaget for kravet om revisorerklæring, og skal i stedet lave ledelseserklæring, hvis de opfylder følgende krav: 

1. Hvis virksomheden har en årlig omsætning på det danske marked på højst 1 mio. DKK af elektriske produkter omfattet af producentansvar.                                                             

ELLER                                                                                                     

2. Hvis virksomheden, de foregående 2 år, ikke har overskredet 2 af de følgende kriterier:

  • En balancesum på højst DKK 4 mio.
  • En nettoomsætning på højst DKK 8 mio. ekskl. moms
  • Et gennemsnitligt antal heltidsbeskæftigede i løbet af regnskabsåret på højst 12 personer

kan indberetningen blot ledsages af en ledelseserklæring, hvori ledelsen berigtiger de indberettede mængder.

Ledelseserklæringen skal ligeledes udfyldes elektronisk via DPA-Systems hjemmeside.

Producentens/importørens eget ansvar

Det er producentens eller importørens ansvar at sørge for, at tallene attesteres af revisor eller evt. ledsages af en ledelseserklæring.

Sidst redigeret: 03. juli 2020

Mere information

Vejledning til elektronisk revisorerklæring

Bemærk: Der er ikke krav om revisorpåtegning for mængdeindberetning for batterier

DPA-System  |  Vesterbrogade 6D,4.  |  DK-1620 København V  |  Tel: (+45) 3915 5161  |  EAN:5790002305924  |  info@dpa-system.dk  | CVR: 29028842