WEEE-registre i EU

WEEE-direktivet er implementeret i hele EU, men med nationale afvigelser.

Derfor er det ikke sikkert, at udstyr, som er omfattet i Danmark, nødvendigvis er omfattet af producentansvaret i et andet EU land. På samme vis kan reglerne for registreringspligtigt udstyr variere.

Bemærk:

Det er kun elektrisk udstyr, der produceres eller importeres til Danmark og markedsføres i Danmark, der er omfattet af producentansvaret  og skal registreres i her landet. Således skal udstyr, der eksporteres til et andet EU land registreres i det pågældende land og IKKE i det danske register.

Ved produktion og import af udstyr med henblik på eksport skal producenten eller importøren kontakte det pågældende land for yderligere information om producentansvar, registrering mv.

Europæisk erfaringsudveksling

Danmark deltager i det europæiske netværk for producentregistre for WEEE: European WEEE Registers Network (EWRN). Formålet med netværket er at udveksle erfaringer på tværs af landegrænser med henblik på at gøre WEEE-reglerne så smidige og ensartede for producenter og importører som muligt.

Medlemmer af EWRN har tiltrådt et fælles charter, der beskriver målsætningerne for arbejdet i netværket. Af chartret fremgår det, at målsætningerne bl.a. er:

  • At udveklse information og erfaringer mellem landene.
  • At arbejde for harmonisering af lovgivningen mellem EU-landene.
  • At udvikle fælles definitioner for og opfattelser af, hvilke produkter og udstyr, der er omfattet af lovgivningen.
  • At arbejde for principper for samarbejde mellem registrene i de enkelte EU lande.
Sidst redigeret: 01. oktober 2014

Mere information:

Europæisk netværk for WEEE-registre (EWRN)


 

Nordiske WEEE-registre:

Finland: Ymparisto

Norge: EE-Registeret

Sverige: EE-Registret

DPA-System  |  Vesterbrogade 6D,4.  |  DK-1620 København V  |  Tel: (+45) 3915 5161  |  EAN:5790002305924  |  info@dpa-system.dk  | CVR: 29028842