KOMMUNER

Det er kommunernes opgave at etablere indsamlingsordninger og indsamlingssteder for elektrisk og elektronisk affald fra husholdninger. Kommunerne skal desuden sørge for, at elektronikaffaldet bliver sorteret i 7 WEEE-fraktioner og bærbare batterier, inden det bliver kørt til genanvendelse på et miljøgodkendt behandlingsanlæg.

Kommunernes rolle er defineret i nogle såkaldte retningslinjer for samarbejdet mellem kommuner og producenter/importører, som findes i Elektronikaffaldsbekendtgørelsens bilag 9.

Der er 98 kommuner i Danmark. Disse har hver et antal indsamlingssteder (typisk genbrugspladser), som kommunen registrerer i DPA-Systems kommunedatabase. Registreringen indeholder bl.a. angivelse af kontaktpersoner samt hvilket og hvor meget opsamlingsmateriel, der er behov for på de enkelte indsamlingssteder. Kommunerne har pligt til at sikre, at kommunernes indsamlingssteder er opdaterede i DPA-Systems kommunedatabase.

Tildeling af elskrot

En gang om året beregner DPA-System en såkaldt tildeling, hvor producenter og importører af elektrisk og elektronisk udstyr - via deres kollektive ordninger, får tildelt hver sin andel af elektronikaffaldet per indsamlingsfraktion og per kommune. De kollektive ordninger indsamler elektronikaffaldet fra de registrerede indsamlingssteder med henblik på afsætning til genvindingsindustrien. Mængderne bliver tildelt ud fra en beregningsmodel, som er baseret på producenternes indberettede markedsførte mængder.

Tildelingsordningen, også kaldet ”Skiftedag” træder i kraft 1. september, hvert år, men offentliggøres allerede 1. juni.

Sidst redigeret: 24. februar 2020
DPA-System  |  Vesterbrogade 6D,4.  |  DK-1620 København V  |  Tel: (+45) 3915 5161  |  EAN:5790002305924  |  info@dpa-system.dk  | CVR: 29028842