Det kommunale ansvar 

Kommuner har en række opgaver og forpligtelser i forbindelse med producentansvaret for elektrisk og elektronisk udstyr. Bl.a. er det kommunens ansvar at etablere og afholde alle udgifter til etablering og drift af de kommunale indsamlingssteder. Det er ligeledes kommunernes ansvar, at den udtjente elektronik, der bliver afleveret på de kommunale indsamlingssteder, bliver sorteret i de korrekte fraktioner, inden det bliver kørt til miljøbehandling.

Kommunernes rolle er defineret i nogle såkaldte retningslinjer for samarbejdet mellem kommuner og producenter/importører, som findes i Elektronikaffaldsbekendtgørelsens bilag 9.

Indsamlingssteder og bestilling af materiel

Det er kommunernes opgave at sørge for at indberette til DPA-System ved oprettelse eller nedlæggelse af et indsamlingssted. Desuden skal kommunerne bestille det opsamlingsmateriel som de skal bruge på pladserne, samt angive aftentningstidspunkter til de kollektive ordninger. Alle ændringer har 1 måneds varsling (dvs. 1 måned før ønsket levering/afhentning af indsamlingsmateriel fra producenterne/deres kollektive ordninger).

Kommunen har desuden ansvaret for, at alle kontaktoplysninger er opdaterede. Kontaktoplysningerne er den eneste mulighed, DPA-System og producenterne/de kollektive ordninger har for at komme i kontakt med relevante folk i kommunen, når der udsendes information.

Sidst redigeret: 07. november 2018
DPA-System  |  Vesterbrogade 6D,4.  |  DK-1620 København V  |  Tel: (+45) 3915 5161  |  EAN:5790002305924  |  info@dpa-system.dk  | CVR: 29028842