INDSAMLINGSSTEDER

Et kommunalt indsamlingssted er typisk det, som borgerne kender som genbrugspladser eller containerpladser. Elektronikaffald skal indsamles og sorteres i 7 fraktioner på indsamlingsstederne.

Indsamlingsstedet er det sted, hvorfra producenter og importører/disses kollektive ordninger afhenter elektronikaffald fra husholdninger.

Etablering af indsamlingssted

Kommunen skal registrere indsamlingssteder med bl.a. kontaktoplysninger og ønske om antal og type opsamlingsmateriel via DPA-System hjemmeside. En registrering af et indsamlingssted er en forudsætning for at få afhentet elektronikaffald af producentordningerne.

Informationerne som indtastes på DPA-System's hjemmeside, bliver brugt til den praktiske planlægning af afhentning af elektronikaffald fra de enkelte indsamlingssteder, herunder i forhold til tildelingen af indsamlingssteder til producentordningerne.

Kommunen kan oprette og nedlægge eller ændre i ønskerne vedrørende et indsamlingssted. Dette har en varslingsperiode på 1 måned.

Krav til indsamlingssteder

Kommunen skal indsamle og sortere elektronikaffald i 7 fraktioner. Dette krav kan dog fraviges, hvis både kommunen og producenten/den kollektive ordning er indforstået, og at aftalen ligger indenfor rammerne af tildelingen.

Store mængder husholdningslignende elektronikaffald

Hver kollektiv producentordning skal som minimum have ét indsamlingssted per region til modtagelse af større mængder elektronikaffald. Pladserne behøver ikke at have faste åbningstider, og har ikke pligt til at betjene private borgere. Adgangen til disse pladser skal ske efter aftale med den kollektive ordning.

Sidst redigeret: 26. juni 2019
DPA-System  |  Vesterbrogade 6D,4.  |  DK-1620 København V  |  Tel: (+45) 3915 5161  |  EAN:5790002305924  |  info@dpa-system.dk  | CVR: 29028842