Kommunal indberetning

Kommunerne er forpligtet til at registrere oplysninger om indsamlingssteder hos DPA-System. Kommunen kan med varsel oprette og nedlægge indsamlingssteder, og det er muligt at bestille og afbestille opsamlingsmateriel. Varslingsperioden er i alle tilfælde 1 måned. Kommunen er forpligtet til at vedligeholde og opdatere alle oplysninger vedrørende indsamlingsstederne. Indberetningen indeholder følgende oplysninger:

  • Kontaktinformationer på de administrativt og operativt ansvarlige personer
  • Adresse på indsamlingsstedet hvorfra der skal afhentes elskrot
  • Antal og type af opsamlingsmateriel
  • Afhentningstider og særlige forhold

Indsamlede mængder per indsamlingssted

Producenterne/de kollektive ordninger skal årligt levere information til DPA-System om hvor mange kg udtjent udstyr fra husholdninger, der er indsamlet i kalenderåret per indsamlingssted. 

Producentener/ordningerne skal ligeledes på kommunens forlangende - uden beregning- oplyse om indsamlede mængder per indsamlingssted per måned. Kommunen kan kræve oplysningerne udleveret én gang hver måned.

Særlige aftaler

Kommunen og producenten eller dennes kollektive ordning kan lave særlige aftaler for et indsamlingssted. Det er producentens/ordningens pligt at sikre, at disse aftaler er synlige (uploaded som fil) hos DPA-System for det enkelte indsamlingssted. Aftaler bortfalder såfremt de strider mod tildelingen.

Sidst redigeret: 07. juli 2014

Mere information:

Login til kommuneregistret 


Kommunale indsamlingsordninger

Kommunen kan selv bestemme, hvilke indsamlingsordninger for elskrot og batterier, de vil tilbyde borgerne, det kan fx. være via storskraldsordning, miljøbil eller andet.

Men uanset valg af indsamlingsordning skal elskrottet afleveres og sorteres på et indsamlingssted, hvor producentordningerne kan afhente det.

Elskrot og batterier tilhører producenterne, som via miljøbehandling og genanvendelse opnår indtægter ved afsætning af disse sekundære råvarer.

DPA-System  |  Vesterbrogade 6D,4.  |  DK-1620 København V  |  Tel: (+45) 3915 5161  |  EAN:5790002305924  |  info@dpa-system.dk  | CVR: 29028842