Materiel og affaldsfraktioner

 

På kommunernes indsamlingspladser indsamles udstyr under producentansvaret i følgende WEEE fraktioner og bærbare batterier.  

 Nye fraktioner pr. sept. 2018

Fraktion

Dimension / Specifikation

Materieltype

1a. Stort udstyr

over 50 cm (komfurer, vaskemaskiner, tørretumblere mv.)

Storcontainer

1b. Mellemstort udstyr

over 50 cm (men som ikke skal i stor container) 

Bur

2. Udstyr til temperaturudveksling

Indeholder kølemidler

Storcontainer

3.  Småt udstyr

mindre eller lig 50 cm

Bur

4. Skærme og monitorer

Incl. udstyr med skærme på eller over 100 cm2

Bur

5. Lyskilder

 

Tønde og lyskasse

6. Solcellepaneler

 Max. 13 stk pr. bur

Bur

7. Bærbare batterier

 

Tønde

 


Som følge af revidering af WEEE-direktivet og implementeringen, heraf er der sket en ændring i fraktionsopdelingen. Alle ovennævnte fraktioner er underlagt producentansvar og indsamles og/eller sorteres af kommunerne og afhentes af producenterne/importørerne. 

 

Opsamlingsmateriel

Opsamlingsmateriellet til det udtjente udstyr på de kommunale indsamlingssteder leveres af producenter/importører (i praksis vil det oftest være disses kollektive ordninger).

  Sidst redigeret: 14. september 2020
DPA-System  |  Vesterbrogade 6D,4.  |  DK-1620 København V  |  Tel: (+45) 3915 5161  |  EAN:5790002305924  |  info@dpa-system.dk  | CVR: 29028842