Nødafhentning

En nødafhentning (tidligere omtalt som afværgeforanstaltning ) kan sættes i værk, hvis ikke der er foretaget afhentning af elskrottet som aftalt. Nødafhentning omtales i Elektronikaffaldsbekendtgørelsens bilag 9.

Manglende afhenting

Såfremt elskrottet ikke afhentes af producenten/importøren eller dennes kollektive ordning i henhold til den fastsatte frist, orienterer kommunen eller det pågældende opsamlingssted den ansvarlige producent/ordning herom per e-mail eller fax. Herefter har den ansvarlige producent/ordning 4 timer til at foranstalte afhentning.

Nødafhentning udføres af tredjemand

Har producenten/den kollektive ordning efter 4 timer ikke afhentet det pågældende elskrot, kan kommunen eller opsamlingsstedet lade tredjemand afhente dette. Kommunen skal orientere DPA-System om den manglende afhentning via e-mail.

Omkostninger forbundet med nødafhentning

Kommunen kan vælge at få producenten/den kollektive ordning til at dække de dokumenterede omkostninger i forbindelse med nødafhentningen.

Betaler producenten/ordningen ikke inden en fastsat betalingsfrist, kan kommunen søge DPA-System om at få dækket sine udlæg fra producentens/ordningens sikkerhedsstillelse.

Sidst redigeret: 15. juni 2018
DPA-System  |  Vesterbrogade 6D,4.  |  DK-1620 København V  |  Tel: (+45) 3915 5161  |  EAN:5790002305924  |  info@dpa-system.dk  | CVR: 29028842