Om DPA-System

DPA-System (tidligere WEEE-System) er en forkortelse af Dansk Producentansvarssystem. DPA-System varetager de administrative opgaver som er forbundet med miljølovgivningens regler om producentansvar for affald fra elektrisk og elektronisk udstyr, udtjente batterier og senere også udtjente biler.

Producentsansvaret betyder, at producenter og importører af elektrisk udstyr, batterier og biler skal organisere og finansiere tilbagetagelse og håndtering af produkterne, når disse er udtjente, samt indberette oplysninger til et centralt producentregister hos DPA-System.

DPA-systems formål er at oprette og drive et producentregister samt udforme og administrere en enkel og konkurrence neutral producentansvarsordning for de berørte markedsaktører.

Miljøhensyn

Reglerne om producentsansvar er begrundet i miljøhensyn og har til formål at begrænse mængderne af affald.

Målet er på den ene side at tilskynde producenterne til at fremstille miljøvenlige produkter og på den anden side at øge genbrug, genvinding og andre former for nyttiggørelse.

Sidst redigeret: 16. februar 2016
DPA-System  |  Vesterbrogade 6D,4.  |  DK-1620 København V  |  Tel: (+45) 3915 5161  |  EAN:5790002305924  |  info@dpa-system.dk  | CVR: 29028842