Producentansvar

WEEE-direktivet fastsætter fælles EU regler for håndtering af elskrot. Reglerne er begrundet i miljøhensyn og har til formål at begrænse mængden af elskrot, som skal bortskaffes. Målet er på den ene side at tilskynde producenterne til at fremstille miljøvenlige produkter, og på den anden side at øge genbrug, genvinding og andre former for nyttiggørelse af produkterne og affaldet herfra.

Producentansvaret gælder - trods navnet - for både producenter og importører

Producentansvaret har hjemmel i Lov om Miljøbeskyttelse udmøntet i den såkaldte Elektronikaffaldsbekendtgørelse. Lovgivningen gælder for alle producenter og importører, som markedsfører elektrisk udstyr i Danmark. Producentansvaret gælder også for producentvirksomheder i andre EU-lande, som gennem fjernsalg eller internethandel sælger direkte til husholdninger i Danmark.

Producenter og importører har selv ansvaret for at undersøge, om de er omfattet af producentansvaret. DPA-System kan vejlede og træffe endelig afgørelse om, hvorvidt en producent eller importør er omfattet af reglerne for producentansvar. 

Sidst redigeret: 10. maj 2019
DPA-System  |  Vesterbrogade 6D,4.  |  DK-1620 København V  |  Tel: (+45) 3915 5161  |  EAN:5790002305924  |  info@dpa-system.dk  | CVR: 29028842