HISTORIE OG FORMÅL

Fra EU til Danmark
WEEE Direktivet (Waste Electrical and Electronic Equipment) fastsætter fælles EU-regler og miljømål for produktion og miljøbehandling af elektrisk og elektronisk udstyr.

Reglerne er begrundet i miljø- og ressourcehensyn og har til formål at forebygge og reducere miljøbelastningen fra elektriske og elektroniske produkter (EE-udstyr).

Målet er på den ene side at tilskynde producenterne til at fremstille miljøvenlige produkter, og på den anden side at øge genbrug, genanvendelse og andre former for nyttiggørelse. WEEE Direktivet har således fokus på både produktionsdesign, markedsførte mængder og miljøbehandling af EE-udstyr.

EU Kommissionen formulerede allerede tilbage i 1998 det første udkast til et direktiv, som skulle minimere miljøbelastningen fra elskrot. Direktivet blev endeligt vedtaget i 2002. 

Direktivet anvender producentansvarsmodellen som reguleringsværktøj, hvor producenter og importører skal tage ansvar for deres produkter i hele deres livsscyklus. Ud over et ønske om at forebygge affaldsmængderne og ressourceoptimere produktudviklingen, indeholder direktivet målkrav om indsamling og nyttiggørelse af EE-udstyr, når det forfalder som elskrot.

RoHS-direktivet

WEEE Direktivet understøttes af RoHS-direktivet (Restriction of the Use of Certain Hazardous Substances), som begrænser eller forbyder anvendelsen af en række skadelige stoffer i EE-udstyr.

Læs nærmere om lovgivningen på de følgende sider.

Sidst redigeret: 27. september 2019

Mere information:


Det betyder:

EEE - Electrical and Electronic Equipment

WEEE – Waste Electrical and Electronic Equipment

RoHS -Restriction of Hazardous Substances

WEEE2 – Revised WEEE-directive


WEEE-Direktivets baggrund og formål  

DPA-System  |  Vesterbrogade 6D,4.  |  DK-1620 København V  |  Tel: (+45) 3915 5161  |  EAN:5790002305924  |  info@dpa-system.dk  | CVR: 29028842