Lovgivningen i Danmark

WEEE Direktivet er implementeret i Danmark ved ændring af Lov om miljøbeskyttelse (MBL) og den såkaldte Elskrotbekendtgørelse med senere ændringer. Til administration af reglerne og varetagelse af det nationale producentregister blev organisationen Dansk Producentansvars System (DPA-System) i 2005 oprettet i medfør af Miljøbeskyttelsesloven.

Tredelt implementering af reglerne

Implementeringen er sket i flere dele. Første del - mærkningsreglerne - blev indført i august 2005.

Den 31. december 2005 blev anden del indført med fristen for virksomheders registrering i producentregistret, som drives af DPA-System.

Tredje del blev indført med kravet om, at producenterne senest 31. marts 2007 for første gang skulle indberette såvel markedsførte mængder, som de mængder der blev tilbagetaget og miljøbehandlet i det foregående kalenderår.

Implementeringen af producentansvaret repræsenterer i praksis en betydelig centralisering af hele kredsløbet for elskrot i Danmark. Tidligere var de 273 kommuner (efter kommunalreformen 98 kommuner) ansvarlige for alle dele af indsamling og behandling af elskrot fra husholdningerne i deres lokalområde.

Efter indførelse af producentansvaret er kommunerne ansvarlige for at indsamle elskrot fra borgerne (husholdninger), samt sikre at elskrottet bliver sorteret i 6 fraktioner. Opgaven med at stille opsamlingsmateriel til rådighed, samt at varetage miljøbehandlingen af elskrot på nationalt plan, er siden 2006 overtaget af producenterne.

Bekendtgørelsen er senest blevet ændret i februar 2018 og benævnes i daglig tale Elektronikaffaldsbekendt-gørelsen.

Sidst redigeret: 24. juni 2021
DPA-System  |  Vesterbrogade 6D,4.  |  DK-1620 København V  |  Tel: (+45) 3915 5161  |  EAN:5790002305924  |  info@dpa-system.dk  | CVR: 29028842