HVEM HAR PRODUCENTANSVAR?

Der er to forhold, der er afgørende for, om en virksomhed er omfattet af producentansvar for elektrisk og elektronisk udstyr.

Første omsætningsled:
Det ene forhold vedrører salgs- og distributionskæden. I Danmark gælder det, som hovedregel, at det er det første omsætningsled i Danmark, der bærer producentansvaret for det udstyr, der afsættes i Danmark. Udenlandske virksomheder uden dansk CVR nummer, som foretager distancesalg direkte til slutbrugere i private husholdninger eller erhvervsvirksomheder i Danmark, er også omfattet af producentansvaret. Under visse forudsætninger skal virksomheden, udnævne en såkaldt bemyndiget repræsentant (BR) i Danmark til at varetage registrering og indberetning.

Udstyr der virker ved strøm:
Det andet forhold følger udstyret. Hvis udstyret kan karakteriseres som elektrisk eller elektronisk udstyr – virker ved strøm eller elektromagnetiske bølger - er det som udgangspunkt omfattet.

Producent eller Importør

Som første omsætningsled af produkter, der virker ved strøm, er producenter og importører sidestillet, og har både registrerings- og indberetningspligt til det nationale register.

Sidst redigeret: 24. juli 2019
DPA-System  |  Vesterbrogade 6D,4.  |  DK-1620 København V  |  Tel: (+45) 3915 5161  |  EAN:5790002305924  |  info@dpa-system.dk  | CVR: 29028842