Årlig indberetning.

Årlig indberetning foretages i perioden 1. januar - 31. marts.

Hvert år i denne periode skal producenter/importører, indberette markedsførte (dvs. mængden at elektriske produkter som er afsat til det danske marked) og evt. tilbagetagne og behandlede mængder i kg for det foregående kalenderår. Kollektive ordninger varetager normalt indberetningen til DPA-System på vegne af deres medlemmer.

Bemærk! Manglende årlig indberetning bevirker, at producenten/importøren slettes fra producentregistret.

Formål med årlig indberetning

Det er vigtigt, at indberetningen er korrekt, da det overordnede formål er at give Miljøstyrelsen og EU-kommissionen mulighed for at kortlægge affaldsstrømmene fra udtjent med elektrisk udstyr med henblik på optimal udnyttelse af de genanvendelige ressourcer, der findes i elektronikaffaldet. Endvidere er formålet at monitorere disse ressource-flows for at undgå illegale affaldseksporter og uhensigtsmæssige bortskaffelsesmetoder, herunder tab af værdifulde ressourcer.

EU-miljømål

De indberettede mængder bruges ligeledes til at dokumentere, hvorvidt Danmark overholder EU-målsætningerne for indsamling og ressourceudvinding af elektronikaffald. Det er et EU-mål, at Danmark og de øvrige europæiske lande, som minimum skal indsamle 45% af alt elektronikaffald i år 2016, og at 50-80% af dette affald behandles, således at det kan sælges igen som nye råstoffer. Frem mod 2019 skal den indsamlede mængde gradvist øges således at der i 2019 bliver indsamlet 65% af en 3-års markedsført mængde.

Sidst redigeret: 20. april 2020

Mere information:

Hvad bruges indberetningen til?

Definition af vægt:
Vægten opgøres altid i kg, som vægten af hele produktet (færdigvaren) i den form den afsættes til brugeren, inkl. elektronisk tilbehør, men ekskl. batterier og akkumulatorer, emballage og manualer.

Vejledning til Årlig indberetning

Vejledning til revisor- og ledelsesrklæring

Ændringer og tilføjelser til indberettede mængder og øvrige data

DPA-System  |  Vesterbrogade 6D,4.  |  DK-1620 København V  |  Tel: (+45) 3915 5161  |  EAN:5790002305924  |  info@dpa-system.dk  | CVR: 29028842