Formål med årlig indberetning

Producentansvarslovgivningen er en EU-bestemt miljølovgivning, der baserer sig på forureneren-betaler-princippet. Det betyder, at lovgivningen pålægger producenter og importører af elektroniske produkter, batterier og biler ansvaret for at finansiere og organisere håndteringen af produkterne, når de er udtjente. Reglerne er begrundet i miljøhensyn, samt ønsket om optimal ressourceudnyttelse af de materialer og stoffer, som findes i disse produkttyper.

Prioriterede ressourcestrømme

EU Kommissionen har udnævnt udtjent elektrisk udstyr (WEEE), udtjente batterier (BAT) og biler (ELV) som værende særligt prioriterede affaldsstrømme. Derfor er der udformet tre EU direktiver, der skal regulere og optimere udnyttelsen af stof- og materialeressourcerne i denne type produkter og udstyr.

DPA-system samler data

Det er DPA-Systems opgave at etablere systemer, der understøtter monitorering af de målsætninger, som er fastsat i direktiverne og i den nationale lovgivning, og samtidig give producenterne de bedste muligheder for at medvirke aktivt til realisering af målsætningerne ved markedsmæssige aktiviteter.

Rapportering til EU-Kommissionen

For at kunne måle effektiviteten af lovgivningen skal alle importører og producenter indberette til DPA-System, hvor stor en mængde udstyr, der bliver sendt ud på markedet i Danmark, hvor meget udtjent udstyr der evt. er taget tilbage eller indsamlet, samt hvor og hvordan produkterne bliver miljøbehandlet med henblik på genbrug, genanvendelse og nyttiggørelse. Resultatet af indberetningen bliver hvert år rapporteret til Miljøstyrelsen og EU-Kommissionen.

Sidst redigeret: 16. oktober 2018
DPA-System  |  Vesterbrogade 6D,4.  |  DK-1620 København V  |  Tel: (+45) 3915 5161  |  EAN:5790002305924  |  info@dpa-system.dk  | CVR: 29028842