Indsamlede og behandlede mængder

Tilbagetagne mængder

For de registrerede kategorier skal producenten eller importøren indberette de mængder, der blev taget tilbage eller indsamlet, som elskrot i det foregående kalenderår. Producenten/importøren skal angive, hvor stor en del af elskottet, der er tilbagetaget fra hhv.

  • Kommunale indsamlingssteder
  • Kollektiv ordnings egne indsamlingssteder
  • Egen indsamling

Behandlede mængder

For de registrerede kategorier skal producenten/importøren indberette, hvor meget elskrot der er sendt til miljøbehandling i det foregående kalenderår. Det skal oplyses, hvilke miljøbehandlingsanlæg der er anvendt, samt anlæggenes effektivitet med hensyn til genanvendelse og nyttiggørelse af ressourcerne i elektronikaffaldet.

Sidst redigeret: 08. december 2014

Mere information:

Behandlingsformer:

  • Genanvendelse
  • Forbrænding med energiudnyttelse 
  • Bortskaffelse (deponi eller forbrænding uden energiudnyttelse)

Genanvendelse + Forbrænding = Nyttiggørelse.
Procentsatserne for nyttiggørelse og genanvendelse indberettes til EU-kommissionen for at måle om miljømålsætningerne bliver overholdt i Danmark.

DPA-System  |  Vesterbrogade 6D,4.  |  DK-1620 København V  |  Tel: (+45) 3915 5161  |  EAN:5790002305924  |  info@dpa-system.dk  | CVR: 29028842