Markedsførte mængder

I forbindelse med den årlige indberetning til DPA-Systems producentregister, skal producenter og importører oplyse, hvor mange kilo elektrisk udstyr virksomheden har hhv. markedsført, tilbagetaget og miljøbehandlet i det foregående kalenderår.

Bragt i omsætning

Registrerede producenter eller importører skal hvert år indberette, hvor meget virksomheden har markedsført, dvs. afsat på det danske marked i foregående kalenderår. Markedsførte mængder skal rapporteres i kg fordelt på  tilmeldte kategorier, herunder om udstyret er solgt til erhversmæssig brug i virksomheder eller om udstyret har et husholdningslignende slutbrugersegment.

Ansvarsoverdragede

Producenter og importører, der markedsfører udstyr til slutbrugere i erhverv, kan indgå aftale med et senere handelsled, om dennes overtagelse af tilbagetagningspligten. Dette kaldes i indberetningssammenhæng for ansvarsoverdragede mængder.

Sidst redigeret: 13. juni 2018

Mere information:

Mængder skal altid angives i eksakte kilo

Markedsført / Bragt i omsætning:
Overdragelse eller tilrådigheds-stillelse til tredjemand med eller uden vederlag, herunder leasing. Udstyr afsat på det danske marked.

Vejledning til Årlig indberetning

Ansvarsoverdragelse af tilbagetagningspligten

DPA-System  |  Vesterbrogade 6D,4.  |  DK-1620 København V  |  Tel: (+45) 3915 5161  |  EAN:5790002305924  |  info@dpa-system.dk  | CVR: 29028842