Reeksportede mængder

En registreret producent eller importør har mulighed for, at indberette såkaldt reeksport, som en delmængde af den markedsførte mængde i kg, med henblik på at opnå refusion

Ved refusion for reeksport forstås, at en mængde af det elektriske udstyr, som en producent har afsat på det danske marked og indberettet til producentregistret i Danmark, efterfølgende i samme år er solgt til eksport af et senere forhandlerled. Reeksport kan maksimalt indberettes 2 år tilbage, dvs. for det pågældende indberetningssår eller som ændring til sidste års indberetning. 

Det er en ret, men ikke en pligt for producenten, at indberette den reeksporterede mængde. Den indberettede mængde skal følges af behørig dokumentation.

Sidst redigeret: 02. november 2018

Mere information:

Husk!

Der skal foreligge dokumentation i forbindelse med indberetning af reeksporterede mængder. Som dokumentation udfyldes nedenstående formular af eksportøren. Formularen skal uploades i forbindelse med producentens årlige indberetning og senest 31. marts.

Indberettede mængder uden dokumentation eller formularer uploadet efter indberetningsfristen tages ikke i betragtning i forbindelse med refusion.


Læs om retningslinier for indberetning og dokumentation for reeksport

Formular til "Erklæring om reeksport" 

DPA-System  |  Vesterbrogade 6D,4.  |  DK-1620 København V  |  Tel: (+45) 3915 5161  |  EAN:5790002305924  |  info@dpa-system.dk  | CVR: 29028842