REVISOR- ELLER LEDELSESERKLÆRING

For producenter/importører, der markedsfører elektriske eller elektroniske produkter i Danmark, er der krav om, at de indberettede markedsførte mængder skal valideres senest 31. maj af en godkendt revisor eller af ledelsen i virksomheden.

Som udgangspunkt er producenten forpligtet til at indlevere revisor- /ledelseserklæring for alle de år der indberettes til producentregistret, også selv om der indberettes en nulmængde.

Kun producenter/importører af en vis størrelse er omfattet af kravet om udformning af revisorerklæring.

Virksomheder er fritaget for kravet om revisorerklæring, og skal i stedet lave ledelseserklæring, hvis de opfylder følgende krav:

1. Hvis virksomheden har en årlig omsætning på det danske marked på højst DKK 1 mio. af elektriske produkter omfattet af producentansvar.
ELLER
2. Hvis virksomheden, de foregående to år, ikke har overskredet 2 af de følgende kriterier:
  • En balancesum på højst DKK 4 mio.
  • En nettoomsætning på højst DKK 8 mio. ekskl. moms
  • Et gennemsnitligt antal heltidsbeskæftigede i løbet af regnskabsåret på højst 12 personer.

Ledelseserklæring

Ledelsen skal bekræfte rigtigheden af virksomhedens indberettede markedsførte mængder af elektronisk og elektrisk udstyr senest den 31. maj. Ledelseserklæringen signeres i producentansvarsregistret på DPA-Systems hjemmeside med NemID. Det er vigtigt, at det er ledelsen i virksomheden, der underskriver ledelseserklæringen.

Revisorerklæring

Det bør være den samme revisor, der laver virksomhedens regnskab, som udfører den elektroniske revisorerklæring i producentansvarssystemet. Desuden skal revisor være godkendt, som det beskrives i revisorloven. Der er samme krav til revisor, uanset om revisor er fra Danmark, et EU-land eller fra et land udenfor EU.

Revisorerklæringen skal være udført senest 31. maj, med mindre virksomheden har udskudt regnskabsår. I så fald skal der senest 31. maj indsendes en ledelseserklæring, som midlertidigt bekræfter de indberettede mængder og samtidig angiver, hvornår revisorerklæringen senest vil være udfærdiget. Fristen for afgivelse af revisorerklæring er senest 5 måneder efter regnskabsårets afslutning.

Revisorerklæringen udføres via producentansvarsregistret på www.dpa-system.dk. Producenten eller dennes bemyndigede repræsentant logger ind og sender en invitation fra registret til revisor, som herefter modtager adgangsoplysninger til at udføre revisorerklæringen.

Sidst redigeret: 06. juli 2020

Mere information:Vejledning til digital revisor- og ledelseserklæring


Kriterier for fritagelse af krav om revisorerklæringBemyndigede repræsentanter og attestering af mængder


Der er først adgang til revisor- og ledelseserklæringer, når de markedsførte mængder er indberettet.

Herefter kan producenten vælge erklæring og evt. invitere sin revisor.


Ændringer og tilføjelser til indberettede mængder og øvrige data

DPA-System  |  Vesterbrogade 6D,4.  |  DK-1620 København V  |  Tel: (+45) 3915 5161  |  EAN:5790002305924  |  info@dpa-system.dk  | CVR: 29028842