Hvilke virksomheder skal foretage registrering?

Producenter og importører af elektriske produkter skal være registreret i det nationale producentansvarsregister hos DPA-System, for lovligt at kunne afsætte denne type varer på det danske marked. Reglerne for producentansvar er sidestillet uanset, om man er producent eller importør.

Producentansvaret omfatter følgende virksomheder:

Virksomheder etableret i Danmark med dansk CVR/VAT nummer, som:
  • producerer eller får fremstillet elektrisk udstyr, og i eget navn /varemærke afsætter udstyret på det danske marked.

  • importerer elektrisk udstyr fra EU eller øvrigt udland, og afsætter udstyret på det danske marked.
Udenlandske virksomheder uden dansk CVR/VAT nummer, som:
  • fra et EU-land,(inkl. EFTA- og EØS-lande, dog undtaget Schweiz)  via fjernsalg sælger elektrisk udstyr direkte til slutbrugere i Danmark. Disse skal registreres med en bemyndiget repræsentant (BR) i Danmark.

  • fra øvrigt udland (inkl. Schweiz), via fjernsalg sælger elektrisk udstyr direkte til slutbrugere i Danmark.
Sidst redigeret: 24. februar 2020
DPA-System  |  Vesterbrogade 6D,4.  |  DK-1620 København V  |  Tel: (+45) 3915 5161  |  EAN:5790002305924  |  info@dpa-system.dk  | CVR: 29028842