Hvordan gør man?

Hvis man er omfattet af producentansvar, er der en række opgaver og krav, man skal opfylde for at overholde lovgivningen.

HUSK derfor:

  • Mærkning -  at mærke udstyret med piktogram med overkrydset skraldespand.

  • Registrering - at foretage registrering i DPA-Systems producentregister med nærmere oplysninger om bl.a. produktkategorier.

  • Indberetning - at indberette årlig mængde af markedsført udstyr, og eventuelt indsamlet og miljøbehandlet udtjent udstyr.

  • Tilbagetagning - at tilbagetage eller indgå aftaler om indsamling af udtjent udstyr, samt sikre godkendt miljøbehandling med henblik at sikre materialeressourcerne i udstyret.

Ovenstående kan varetages af producenten selv (individuelt ansvar) eller producenten kan indgå aftale med en producentordning. Under visse forudsætninger kan virksomheder, som ikke er etableret i Danmark udnævne en repræsentant til at varetage ansvaret på sine vegne. Se beskrivelse af henholdsvis kollektive ordninger og bemyndiget repræsentant.

Sidst redigeret: 14. november 2014
DPA-System  |  Vesterbrogade 6D,4.  |  DK-1620 København V  |  Tel: (+45) 3915 5161  |  EAN:5790002305924  |  info@dpa-system.dk  | CVR: 29028842