Hvad koster det?

Med producentansvaret følger både omkostninger og indtægter. Overordnet er der tale om et éngangsgebyr for registrering og et  årligt mængdegebyr, som er baseret på de mængder, der er afsat på det danske marked i et kalenderår. Derudover kan der være omkostninger forbundet med medlemskab i en kollektiv ordning, samt mærkning af produkter.

Da der er positiv værdi i ressourceudnyttelsen ved miljøbehandling af det meste elektronikaffald, kan der opnås gode indtægter ved en fornuftig organisering af tilbagetagnings-og behandlingspligten.

Gebyrer, refusion mv. er specificeret på de næste sider.

Sidst redigeret: 25. januar 2021

Mere information:

Producenter og Importører:

I det følgende bliver producenter og importører samlet benævnt "producent", da regelsættet er ens og gælder for begge virksomhedsformer.

Læs artiklen:

Gebyr eller afgift? 

DPA-System  |  Vesterbrogade 6D,4.  |  DK-1620 København V  |  Tel: (+45) 3915 5161  |  EAN:5790002305924  |  info@dpa-system.dk  | CVR: 29028842