Gebyrer

Alle registrerede producenter og importører i producentansvars registreret betaler via gebyrer for administration af ordningen. Gebyrerne dækker finansieringen af driften af DPA-System, herunder beregning af mængder og opfyldelse af EU's miljømål.

Gebyrerne består af et éngangs registreringsgebyr og et årligt mængdebaseret gebyr. Dertil kan der være et eventuelt administrations- og sagsbehandlingsgebyr for særlige ydelser.

Gebyrsatserne godkendes af DPA-Systems bestyrelse og Miljøministeriet. Gebyrsatserne offentliggøres på DPA-Systems hjemmeside.

Registreringsgebyr

En registrering i Producentansvarsregistreret medfører et registreringsgebyr.  DPA-System opkræver registreringsgebyrer for hvert af lovområderne WEEE, BAT og ELV. Registrering af første lovområde er på 1.000 DKK ekskl. moms, samt efterfølgende 500 DKK pr. lovområde.

Er en producent blevet slettet af Producentsvarsregistret pga. misvedligeholdelse, opkræver DPA-System et nyt registreringsgebyr ved genoprettelse af virksomheden.

Registreringen er knyttet til producentens CVR/VAT nummer. Det betyder, at hvis CVR nummeret ændres vil det ligeledes medføre et nyt registreringsgebyr.

Årligt mængdegebyr

Gebyrerne beregnes ud fra de markedsførte mængder som producenterne én gang årligt indberetter til DPA-System.

Virksomhedens årlige gebyr beregnes som en sats multipliceret med producentens solgte mængde i foregående kalenderår.  

Gebyret består af et generelt gebyr og et tillægsgebyr for beregning af tildelingen af udstyr til husholdninger. Gebyret vises derfor med en sats for udstyr til erhverv og en sats som gælder udstyr til husholdningsbrug. 

Minimumsgebyr

Ved markedsførte mængder lig eller under en årligt beregnet vægtgrænse faktureres et minimumsgebyr på 250 DKK.

Sidst redigeret: 03. juli 2020
DPA-System  |  Vesterbrogade 6D,4.  |  DK-1620 København V  |  Tel: (+45) 3915 5161  |  EAN:5790002305924  |  info@dpa-system.dk  | CVR: 29028842