Betalingsbetingelser

Driften af DPA-System er finansieret via gebyrer, som betales af producenter og importører. Der er tale om tre individuelle lovgivninger (WEEE, BAT og ELV), som hver især er selvfinansierende. Gebyrerne beregnes særskilt for de tre lovgivninger. Det fremgår af fakturaen fra DPA-System, hvilke lovområde gebyret drejer sig om, da dette angives på fakturalinjen.  

DPA-System fakturerer gebyrer med 14 dages betalingsfrist. 

Omkostninger i forbindelse med betaling af faktura

Virksomheden dækker selv evt. valutaomkostninger eller omkostninger til pengeinstitutters pengeoverførsler. DPA-System skal modtage det eksakte beløb, som er angivet på fakturaen.

Ved manglende betaling 

Betales en faktura ikke inden for den angivne betalingsfrist, foretages følgende med hver 14 dages varighed:

  1. Påmindelse om manglende betaling af faktura
  2. Varsling om sletning af registrering
  3. Registrering slettes fra Producentansvarsregistret

Er gebyret ikke betalt trods ovenstående procedure, overgives sagen til Miljøstyrelsen. Den manglende betaling udgør en misligholdelse af producentansvaret, hvorved producenten efterfølgende ikke lovligt kan sælge sine produkter i Danmark.

Ønsker producenten fortsat at markedsføre omfattede produkter på det danske marked, vil det kræve, at producenten genregistrerer sig. Dette sker ved, at rette henvendelse til DPA-System, som vil genoprette virksomhedens registrering. Dette vil afstedkomme et nyt registreringsgebyr, samt betaling af det udestående.

Fakturering af gebyrer til DPA-System via en kollektiv ordning

Nogle kollektive ordninger tilbyder samfakturering, hvilket betyder den kollektive ordning laver et udlæg på vegne af producenten, hvorved den kollektive ordning bliver betalingsadministrator. Såfremt betalingen ikke sker rettidigt og korrekt af betalingsadministrator, vil DPA-System rette kravet om betaling direkte til producenten.

Sidst redigeret: 28. oktober 2019
DPA-System  |  Vesterbrogade 6D,4.  |  DK-1620 København V  |  Tel: (+45) 3915 5161  |  EAN:5790002305924  |  info@dpa-system.dk  | CVR: 29028842