DPA-Systems on-line beregner

Her kan du beregne, hvilke lovpligtige omkostninger, der er forbundet at varetage producentansvaret for elektrisk udstyr (WEEE), batterier (BAT) eller biler (ELV). Alle andre omkostninger end de, som beregnes her er ikke bestemt af lovgivningen, men må bero på privat-kommercielle aftaler, og har således ikke noget med DPA-Systems administration af producentansvaret at gøre.

NB!

Ansvarsfraskrivelse: Denne beregner er udelukkende udviklet som et retningsgivende hjælpeværktøj til producenter og importører, som ønsker er kende omkostningsniveauet i forbindelse med registrering for producentansvar. DPA-System tager forbehold for ændringer i lovgivning, gebyrsatser og andre regulative forhold, som kan influere på det endelige resultat.

Sidst redigeret: 12. april 2016
DPA-System  |  Vesterbrogade 6D,4.  |  DK-1620 København V  |  Tel: (+45) 3915 5161  |  EAN:5790002305924  |  info@dpa-system.dk  | CVR: 29028842