Refusion for reeksport

Den reviderede bekendtgørelse giver mulighed for refusion for eksporterede mængder.

Hvis en mængde af produkter, som er solgt på det danske marked af en virksomhed med producentansvar, efterfølgende af en anden virksomhed udføres af Danmark som eksport, er det muligt for producenten, som oprindelig registrerede den solgte mængde i producentregistret, at registrere den reeksporterede mængde. Der skal foreligge dokumentation for den eksporterede mængde.

DPA-System vil efterfølgende yde refusion for den reeksporterede mængde, når der beregnes gebyrer, sikkerhedsstillelse og tildeling til DPA-System.


Sidst redigeret: 16. december 2014

Mere information:

Definition af reeksport:

Ved reeksport forstås, at en mængde udstyr solgt på det danske marked, af et senere salgsled, eksporteres ud af Danmark.

Læs notat om indberetning og dokumentation for reeksport

 Formular til "Erklæring om reeksport"

DPA-System  |  Vesterbrogade 6D,4.  |  DK-1620 København V  |  Tel: (+45) 3915 5161  |  EAN:5790002305924  |  info@dpa-system.dk  | CVR: 29028842