Sikkerhedsstillelse

Producentansvaret betyder overordnet set, at virksomheden har et livscyklusbaseret ansvar for de produkter, der tilgår markedet. For udstyr til brug for husholdninger indbefatter dette ansvar, udover en tilbagetagningspligt, også en indsamlingsforpligtelse af udtjent elektronik og bærbare batterier fra kommunale affaldsordninger.

Det betyder, at når en producent eller importør markedsfører udstyr, hvor slutbrugerne er husholdninger, inkluderer producentansvaret et krav om en årlig økonomisk sikkerhedsstillelse for udgifter til indsamling af udtjent elektronik fra kommunale indsamlingssteder.

Sikkerhedsstillelsen bliver anvendt i de situationer, hvor den enkelte producent eller importør ophører med at eksistere eller ikke løfter ansvaret for tilbagetagning og håndtering af en tildelt mængde af udtjente produkter.

Sikkerheden skal stilles af producenten eller dennes kollektive ordning i form af en såkaldt anfordringsgaranti i et dansk pengeinstitut eller en dansk filial af et udenlandsk pengeinstitut.

Kollektive ordninger kan i særlige tilfælde søge om fritagelse for sikkerhedsstillelse.

Individuel sikkerhedsstillelse

For mindre virksomheder, som ikke er tilknyttet en kollektiv ordning, og som markedsfører udstyr til husholdninger,anvendes en sikkerhedsstillelse, hvorunder producenten opkræves et beløb, som skal indbetales til DPA-System. Beløbet svarer til de forventede omkostninger ved indsamling af den andel af affaldet, som producenten ville have fået tildelt, hvis producenten var tilknyttet en kollektiv ordning.

Hvordan og hvor meget?

Se nærmere i kolonnen til højre og benyt evt. vores beregningsværktøj -on-line beregneren. Her kan du udfra, hvilke og hvor stor en mængde (kg) produkter du sælger i Danmark, simulere, hvad du kan forvente at skulle betale i forbindelse med varetagelsen af dit producentansvar.

Sidst redigeret: 28. juni 2021

Mere information:

Om sikkerhedsstillelse, formål og beregning, 2021

Satser til beregning af sikkerhedsstillelse 2021

Produkt-kategori

Tilbagetag-ningsfaktor (%)

Sats pr. kg
(DKK/Kg)

1 0,433 1,65
2 0,468 1,18
3 0,453 16,75
4 0,450 0,33
5 0,527 0,42
6 0,694 0,21
7 0,002 14,19


Interaktiv
Anfordringsgaranti


DPA-System  |  Vesterbrogade 6D,4.  |  DK-1620 København V  |  Tel: (+45) 3915 5161  |  EAN:5790002305924  |  info@dpa-system.dk  | CVR: 29028842