Producentordninger

Producenter og importører kan vælge at overdrage nogle af opgaverne i forbindelse med producentansvaret til en kollektiv ordning eller at varetage pligterne individuelt.

Virksomheder i EU som ikke er etableret i Danmark, men som via fjernsalg fx internethandel, sælger direkte til slutbrugere i Danmark, skal varetage sit producentansvar gennem udnævnelse af en bemyndiget repræsentant i Danmark.

Virksomheder som har en bemyndiget repræsentant, kan lade denne varetage virksomhedens interesser i forhold til evt. valg af kollektive ordninger eller valg af individuelle løsninger.

På de følgende sider beskrives, hvordan producenter kan vælge at organisere sit producentansvar.

Sidst redigeret: 14. februar 2019

Mere information:

Registreringer pr. 2018

Antal registreringer i alt  1.547
 -i kollektive ordninger 935
 -individuelle ordninger 621

DPA-System  |  Vesterbrogade 6D,4.  |  DK-1620 København V  |  Tel: (+45) 3915 5161  |  EAN:5790002305924  |  info@dpa-system.dk  | CVR: 29028842