INDIVIDUELLE ORDNINGER

En producent eller importør kan vælge at varetage opgaverne under producentansvaret selv. Producenter og importører uden for en kollektiv producentordning bliver benævnt "individuel ordning".

Der er forskel på, om virksomheden sælger produkter fremstillet til erhvervsmæssig brug eller om det er husholdningslignende produkter, der afsættes på det danske marked.

Erhvervsprodukter: Producenten kan ofte med fordel vælge at løse opgaverne under producentansvaret individuelt, da disse produkter ikke er omfattet af tildeling/afhentning elektronikaffald fra kommunale genbrugsplader

Individuelt producentansvar indebærer navnlig, at virksomheden selv skal:

  • Registrere sig i  det nationale producentansvarsregister her på siden.
  • Foretage den årlige mængdeindberetning direkte til DPA-System i perioden 1. januar til 31, marts.
  • Modtage udtjente produkter, såfremt kunden ønsker at aflevere det hos sælger. 
  • Deri ligger tilbagetagningspligten, som gælder for alle omfattet af producentansvar.

Husholdningsprodukter: Udover ovenstående skal producenter og importører af produkter, som anvendes i husholdninger, betale en sikkerhedsstillelse for den tilbagetagning, som producenter i kollektive ordninger foretager på deres medlemmers vegne 

Derudover

Bemærk, at individuelle ordninger selv skal indgå aftale med miljøbehandlingsanlæg, såfremt udtjent udstyr bliver returneret til virksomheden.

Både kollektiv og individuel producentordning

En producent kan også vælge at have samarbejde med en kollektiv ordning og samtidig at have sin egen individuelle ordning alt efter, hvilke slutbrugere udstyret er rettet mod (hhv. husholdning og erhverv).

Sidst redigeret: 12. maj 2020

Mere information:


Langt de fleste producenter/importører, som varetager deres producent-ansvar individuelt sælger udstyr fremstillet til erhvervsmæssig brug.

Ansvarsoverdragede mængder betyder, at producenter med slutbrugere i erhverv har mulighed for at overdrage sit ansvar for tilbagetagning og miljøbehandling af det udtjente udstyr til sine kunder.

Individuel producents indsamling af elskrot

Kriterier for skift mellem producentordninger

DPA-System  |  Vesterbrogade 6D,4.  |  DK-1620 København V  |  Tel: (+45) 3915 5161  |  EAN:5790002305924  |  info@dpa-system.dk  | CVR: 29028842