Registrering

Producenter og importører med producentansvar skal registrere sig i DPA-Systems producentregister med oplysninger om bl.a. stamdata, produktkategorier og antal kg af produkter, der er bragt i omsætning på det danske marked.

Registrering skal foretages elektronisk på DPA-Systems hjemmeside 14 dage før produkterne gøres tilgængelige på markedet.

  • Virksomheder i andet EU-land, der via distancesalg sælger elektrisk udstyr direkte til slutbrugere i Danmark, skal lade sig registrere med en bemyndiget repræsentant med et dansk CVR nummer.
  • Virksomheder fra lande uden for EU, der via distancesalg sælger elektrisk udstyr direkte til slutbrugere i Danmark, skal registrere sig direkte hos DPA-System.
  • Virksomheder kan endvidere indgå aftale med en kollektiv ordning, og lade denne stå for de praktiske opgaver forbundet med registreringen.


Sidst redigeret: 24. februar 2020

Mere information:

Bragt i omsætning:
Første gang et produkt gøres tilgængeligt på det danske marked.

Gøres tilgængeligt på markedet:
Enhver levering af et produkt til distribution, forbrug eller anvendelse i Danmark med eller uden vederlag.

Læs om kollektive ordninger

Læs om bemyndiget repræsentant 

Opret registrering

DPA-System  |  Vesterbrogade 6D,4.  |  DK-1620 København V  |  Tel: (+45) 3915 5161  |  EAN:5790002305924  |  info@dpa-system.dk  | CVR: 29028842