Registrering af bemyndiget repræsentant

Virksomheder, som under visse forudsætninger enten skal anvende eller vælger at anvende en bemyndiget repræsentant (BR) til at varetage sit producentansvar i Danmark, skal udnævne sin BR digitalt via producentansvarsregistret på www.dpa-system.dk.

I praksis sker udnævnelsen ved, at den pågældende europæiske virksomhed via et mail-modul DPA-System’s producentregister udnævner den bemyndigede repræsentant i Danmark. Det indbyrdes tilhørs- og ansvarsforhold etableres teknisk og formelt set, når den bemyndigede repræsentant bekræfter at varetage producentansvaret for den europæiske virksomhed i Danmark. Den officielle registrering oprettes herefter med den bemyndigede repræsentants danske CVR nummer.

En bemyndiget repræsentant:

  • SKAL anvendes af virksomheder i EU, som foretager distancesalg direkte til slutbrugere i Danmark.
Sidst redigeret: 15. oktober 2020

Mere information:

Vejledning til registrering med bemyndiget repræsentant 
(In English)

Læs mere om bemyndiget repræsentant

Kollektive ordninger i Danmark

NB!!! Den IT-tekniske løsning til udnævnelse af en BR er etableret i IT-systemet. Den europæiske virksomhed kan således via et e-mail modul fremsende en anmodning til den danske BR, som herefter kan acceptere eller afslå udnævnelsen. Udnævnelsen er etableret når registreringen er godkendt af DPA-System, og når den danske BR har accepteret anmodningen.

Klik for at se skitse af forløb

Se dokumentet: Vejledning til registrering og indberetning, 2017

DPA-System  |  Vesterbrogade 6D,4.  |  DK-1620 København V  |  Tel: (+45) 3915 5161  |  EAN:5790002305924  |  info@dpa-system.dk  | CVR: 29028842