Registrering af ny producent

Registrering af virksomheder med udstyr omfattet af producentansvar sker i registreringssystemet på DPA-Systems hjemmeside.

I forbindelse med registreringen efterspørges følgende informationer:

  • Stamdata, herunder salgsmetode.
  • Produktkategorier og slutbrugere af produktet.
  • Varemærker.
  • Markedsførte mængder i kg (for nye virksomheder budgetmængder).
  • Information til oparbejder.

Når en registrering er fortaget, skal der udskrives og underskrives en bekræftelse, som skal fremsendes til DPA-System, førend registreringen endeligt kan godkendes. Bekræftelsen kan udskrives fra registreringssystemet.

Bemærk!

Registrering er lovpligtig for virksomheder, som afsætter elektrisk og elektronisk udstyr omfattet af producentansvar. Det er derfor ikke lovligt at sælge udstyr omfattet af producentansvar på det danske marked, hvis virksomheden ikke er registreret i det nationale producentansvarsregister.

Sidst redigeret: 04. september 2019

Mere information:

Vejledning til registrering af producent

Det en fordel at have sit CVR nummer klar ved påbegyndelse af registreringen, da basis-oplysninger trækkes fra Det Centrale Virksomhedsregister.

Registreringen fortages her

DPA-System  |  Vesterbrogade 6D,4.  |  DK-1620 København V  |  Tel: (+45) 3915 5161  |  EAN:5790002305924  |  info@dpa-system.dk  | CVR: 29028842