REGISTRERING VIA EN KOLLEKTIV ORDNING

En kollektiv ordning fungerer som et tilbud for den enkelte producent og importør om at udføre størstedelen af opgaverne i forbindelse med producentansvaret. De kollektive ordninger er kommercielle virksomheder, der opererer på et marked med indbyrdes konkurrence. Ordningerne er organiseret forskelligt og har forskelligt fokus på virksomhedstyper og kategorier.

Når en virksomhed har indgået en kommerciel aftale om medlemskab i en kollektiv ordning er det - modsat registrering af bemyndiget repræsentant- den kollektive ordning, der opretter registreringen hos DPA-System på virksomhedens vegne. Dog er det altid producenten selv, der skal udfylde og underskrive bekræftelsen i forbindelse godkendelse af registrering.


Som producent og importør af udstyr rettet mod husholdninger kan det være en fordel at være medlem af en kollektiv producentordning, da der i producentansvaret for udstyr til husholdninger ligger et omfattende administrativt og logistisk arbejde med bl.a. at afhente det tildelte elskrot.

Sidst redigeret: 31. juli 2018
DPA-System  |  Vesterbrogade 6D,4.  |  DK-1620 København V  |  Tel: (+45) 3915 5161  |  EAN:5790002305924  |  info@dpa-system.dk  | CVR: 29028842