Rettelser til registrering

Til- og fravalg af kategorier

Producenter og importører kan selv tilvælge og fravælge kategorier og slutbrugere, så de passer med virksomhedens produktsortiment. Det er vigtigt, at disse oplysninger er opdaterede, da manglende årlig mængdeindberetning vil medføre sletning af kategorien, og i værste tilfælde hele registreringen. 

Ændringer til mængder

Allerede registrerede producenter og importører, som påbegynder aktiviteter indenfor nye produktkategorier eller slutbrugere, skal tilmelde disse nye aktiviteter senest 14 dage før udstyret bringes i omsætning. Tilføjelser sker via log in i registreringssystemet.

Ændringer til eksisterende mængder kan foretages i indberetningsperioden, dog skal DPA-System kontaktes, såfremt der skal foretages ændringer i indberettede mængder for tidligere år.

Kollektive ordninger kan varetage såvel fravalg som tilføjelser for deres medlemmer. Dog kræver DPA-System en skriftlig bekræftelse på ønsket om ændringer fra producenten selv.

Sidst redigeret: 13. juni 2018
DPA-System  |  Vesterbrogade 6D,4.  |  DK-1620 København V  |  Tel: (+45) 3915 5161  |  EAN:5790002305924  |  info@dpa-system.dk  | CVR: 29028842