Tildeling af kommunalt indsamlet WEEE

DPA-System beregner hvert år den mængde udtjent elektrisk udstyr, som producenter eller disses kollektive ordninger skal indsamle fra husholdninger. Det tildelte elektronikaffald bliver afhentet på de kommunale indsamlingssteder/genbrugspladser, og sendes herefter til miljøbehandling på miljøgodkendte anlæg. Mængden beregnes på grundlag af en forholdsmæssig andel af producenters og deres kollekrive ordningers indberettede markedsførte mængder. Beregningen og den praktiske udførelse benævnes samlet Tildelingsordningen.

Tildeling efter typen af udstyr

På de kommunale indsamlingssteder sorteres elskrot i 7 fraktioner. Herunder fraktionen for bærbare batterier.

DPA-System meddeler årligt - med ikrafttræden den 1. september - hvilke indsamlingssteder og fraktioner, de enkelte aktører har fået tildelt, herunder den geografiske fordeling.


Sidst redigeret: 30. august 2021
DPA-System  |  Vesterbrogade 6D,4.  |  DK-1620 København V  |  Tel: (+45) 3915 5161  |  EAN:5790002305924  |  info@dpa-system.dk  | CVR: 29028842