Produkter

Producentansvarslovgivningen for WEEE definerer, at ALT udstyr og ALLE produkter, der virker ved strøm, er omfattet af EUs miljøregler.

Med mindre udstyret falder ind under en undtagelse.

Informationerne på de følgende sider skal hjælpe til at identificere, hvorvidt udstyret er omfattet eller ej, hvilken kategori udstyret tilhører, samt hvordan udstyret skal mærkes i henhold til reglerne.

Elektrisk og elektronisk udstyr defineres som:

  • Udstyr, der er afhængigt af elektrisk strøm eller elektromagnetiske felter.
  • Udstyr, der anvendes til produktion, transmission og måling af elektriske strømme og elektromagnetiske felter.

NÆSTE>>

 

Sidst redigeret: 05. maj 2020

Mere information:

NB! I det følgende benævnes producenter og importører blot "producent", da producentansvarsreglerne er ens og gælder for begge virksomhedstyper.

Elektronikaffalds-bekendtgørelsen     

Afgrænsning af produkter omfattet af lovgivningen (WEEE2) 

Afgrænsning af produkter omfattet af lovgivningen (Batterier) 

DPA-System  |  Vesterbrogade 6D,4.  |  DK-1620 København V  |  Tel: (+45) 3915 5161  |  EAN:5790002305924  |  info@dpa-system.dk  | CVR: 29028842