Mærkning

Producenter og importører skal mærke deres produkter med et piktogram (skraldespand med kryds over) og skriftligt informere brugerne om håndteringen af elskrot. Mærket indikerer, at produktet ikke må bortskaffes sammen med almindelig dagrenovation og skal behandles som WEEE.

Regler for mærkning af elektrisk og elektronisk udstyr

Mærkningen skal enten være i overensstemmelse med symbolet ("piktogram") angivet i bekendtgørelsens bilag 5 eller i overensstemmelse med standarden DS/EN 50 419: Mærkning af elektrisk- og elektronisk udstyr.

Dansk Standard har på deres hjemmeside lagt filer, som kan bruges til fremstilling af piktogrammet.

Standardtekst til forbrugerne

Miljøstyrelsen har udarbejdet en standardtekst som producenten kan bruge til at forklare forbrugerne om mærkningen og WEEE-ordningen. Se link "Notat om mærkning af produkter".

Sidst redigeret: 08. oktober 2021
DPA-System  |  Vesterbrogade 6D,4.  |  DK-1620 København V  |  Tel: (+45) 3915 5161  |  EAN:5790002305924  |  info@dpa-system.dk  | CVR: 29028842