Undtagelser

Visse typer af udstyr er undtaget i lovgivningen, enten fordi udstyret er omfattet af anden lovgivning om producentansvar eller begrundet af andre hensyn. 

Det er som udgangspunkt producentens/importørens selv der bør at vurdere om produkterne er omfattet af reglerne for producentansvar. I tvivlstilfælde vejleder DPA-System dog gerne.

Undtagelser:

  • Motordrevne køretøjer (omfattet af producentansvar for biler)
  • Batterier og akkumulatorer (omfattet af producentansvar for batterier)
  • Udstyr fremstillet til specifikt militære formål eller beskyttelse af national sikkerhed.
  • Stationære industrielle værktøjer i stor skala 
  • Inficeret og/eller implanteret medicinsk udstyr
  • Visse specifikke transportmidler

Illustrationen viser, at som udgangspunkt er alt elektrisk og elektronisk udstyr (EEE) er omfattet af producentansvar, dog indeholder lovgivningen visse undtagelser Disse er indikeret af de udskårne stykker af cirklen nedenfor. 

Sidst redigeret: 24. maj 2019
DPA-System  |  Vesterbrogade 6D,4.  |  DK-1620 København V  |  Tel: (+45) 3915 5161  |  EAN:5790002305924  |  info@dpa-system.dk  | CVR: 29028842