Undtagelser

Motordrevne køretøjer, der er omfattet af færdselsloven, samt skibe, fly og tog er undtaget fra elektronikaffaldsbekendtgørelsen, da disse er omfattet af et selvstændigt producentansvar.

Elektrisk og elektronisk ekstraudstyr som tilkøbes og installeres i biler, skibe, fly og tog som eksempelvis GPS-enhed, ekstern CD-afspiller, navigationsudstyr, ekkolod og skærm, køleudstyr, radio- og lydudstyr er dog ikke undtaget, da det ikke er en integreret del af transportmidlet.

Bemærk: WEEE udtaget af motordrevne køretøjer etc. håndteres efter de generelle regler for håndtering af elektronikaffald.

Batterier og akkumulatorer

Batterier og akkumulatorer er undtaget fra elektronikaffaldsbekendtgørelsen, da disse er omfattet af producentansvaret defineret i batteribekendtgørelsen. Batterier og akkumulatorer er dog ikke undtaget elektronikaffaldsbekendtgørelsens regler om miljøbehandling, såfremt disse indgår som en bestanddel af affald fra elektrisk og elektronisk udstyr eller produkter.

Militære formål eller beskyttelse af national sikkerhed

Udstyr specifikt fremstillet til militære formål og med tilknytning til enten beskyttelse af væsentlige nationale sikkerhedsinteresser, våben, ammunition, krigsmateriel er undtaget. Eksempler på undtaget udstyr er også overvågningsudstyr produceret særskilt til FE/PET i form af udstyr med indbygget overvågningsudstyr, hvor FE/PET ikke har interesse i at offentligheden får kendskab til udstyrets konstruktion. Dog er udstyr, der er offentligt tilgængeligt ikke omfattet af dette undtagelseskriterie, da det ikke er specifikt fremstillet til militære formål. Et eksempel kunne være en radar, der både benyttes i en civil lufthavn og på et militært anlæg. At udstyret er camoflagefarvet eller armygrønt, gør ikke udstyret undtaget.

Store stationære industrielle værktøjer

Ved stationære industrielle værktøjer i stor skala skal forstås følgende: Maskiner eller systemer som ikke er påtænkt markedsført som én selvstændig enhed eller kommercielle enheder. Maskiner eller systemer bestående af en kombination af udstyr, systemer, færdige produkter og/eller komponenter, som hver især er designet til udelukkende industrielt brug, permanent monteret og installeret af professionelle på et givent sted, i et industrielt maskineri eller i en industriel bygning, til udførelse af en specifik opgave. Eksempler er platforme, transportsystemer til bagage i lufthavne, elevatorer.

Inficeret og implanteret medicinsk udstyr

Medicinsk udstyr kan være omfattet af undtagelseskriteriet "Implanterede og inficerede produkter". Ved inficeret udstyr forstås; elektrisk eller elektronisk udstyr der er fremstillet til, at skulle ende som klinisk risikoaffald, og derfor henhører under farligt affald i affaldsbekendtgørelsen. Dette kan eksempelvis være pacemakere eller elektroder og sonder, der fungerer som engangsudstyr.

Visse specifikke transportmidler er også undtaget under givne forudsætninger. (Se dokumenter i kolonne til højre)


Sidst redigeret: 24. maj 2019
DPA-System  |  Vesterbrogade 6D,4.  |  DK-1620 København V  |  Tel: (+45) 3915 5161  |  EAN:5790002305924  |  info@dpa-system.dk  | CVR: 29028842