WEEE kategorier

For at kunne monitorere produkt- og affaldsstrømmene skal udstyr omfattet af producentansvar indplaceres og indberettes i en af produktkategorierne, som er angivet i Elektronikaffaldsbekendtgørelsen.

Udstyret skal indberettes pr kategori fordelt på udstyr fremstillet til erhvervsmæssig brug eller produkter, som almindeligvis anvendes i husholdninger. 

Efter revisionen af WEEE-direktivet er der implementeret en overgangsfase til en ny kategorisering af produkter.

Gamle og nye kategorier 

Gammelt WEEE-direktiv EF/2002/96

(Historisk)

 

Nyt WEEE2-direktiv
EU/ 2012/19

(Gældende)

1. Store husholdningsapparater   1. Udstyr med temperaturudveksling  

2. Små husholdningsapparater    2. Udstyr med skærm eller monitor over 100 cm2

3. It- og teleudstyr   3. Lyskilder

4a. Forbrugerudstyr
4b. Solcellepaneler (fotovoltaisk udstyr)

  4. Stort udstyr >50 cm

5 Belysningsudstyr
a: Armaturer (lamper mv.),
b: Lyskilder (pærer, lysstofrør mv.)

  5. Småt udstyr <50 cm

6. Elektrisk og elektronisk værktøj   6. Småt IT-teleudstyr <50 cm

7. Legetøj og fritids- og sportsudstyr   7. Solcellepaneler
8. Medicinsk udstyr      
9. Overvågnings- og reguleringsinstrumenter  
10. Automatiske dispensere  

  

Sidst redigeret: 30. september 2019

Mere information:

Skift af kategorier i Danmark

For producenter og importører som er registreret i det nationale producentansvars-register sker skiftet i registret efter indberetningsperioden 2019Klik for at aktivere beslutningstræ til nye EEE-kategorier (pdf)


Afgrænsning af produkter omfattet af WEEE lovgivningen 

Årlig indberetning

DPA-System  |  Vesterbrogade 6D,4.  |  DK-1620 København V  |  Tel: (+45) 3915 5161  |  EAN:5790002305924  |  info@dpa-system.dk  | CVR: 29028842